ประวัติศาสตร์ของประเทศที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตนัก 

แต่ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน

และครั้งหนึ่งประเทศนี้ก็เคยเป็นมหาอำนาจและเคยอำนาจทางทหารที่แผ่ไพศาล 

จนสามารถเข้ายึดครองประเทศต่าง ๆ จนเกือบทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเอเชียใต้

แต่ปัจจุบันประเทศนี้เปลี่ยนบทบาทจากอำนาจทางการทหารมาเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจ

จนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจลำดับต้น ๆ จึงน่าศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศนี้

ว่าอะไรที่หล่อหลอมพวกเขาจนสามารถสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่ได้

จากเสน่ห์หลายๆ อย่างของประเทศญี่ปุ่นเช่นนี้ ทำให้ประเทศนี้มีสีสันอันหลากหลายจนน่าสนใจ และน่าเรียนรู้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเรียนรู้ความเป็นมา หรือประวัติศาสตร์การสร้างอารยธรรมของคนญี่ปุ่นว่าสร้างชาติสร้างประเทศมาจนกลายเป็นประเทศที่มีความหลากหลายเช่นนี้ได้อย่างไรในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้ทราบถึงที่มาของประเทศนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร นอกจากนี้คุณยังจะได้ทราบถึงวิถีอันเป็นบุคลิกเฉพาะของประเทศนี้ที่ถ้าหากกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วก็คงจะต้องนึกถึงอยู่ ๒ สิ่ง คือ “ซามูไร” และ “กิโมโน”

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
  • แปลจากหนังสือ: History of Japan
  • ผู้เขียน: รงรอง วงศ์โอบอ้อม
  • สำนักพิมพ์: ทอร์ช
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786164854109