ฮชชี่ เมนทัลแฮ็กเกอร์ บล็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นและผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ตระหนักได้ว่าการรักษาด้วยยาไม่อาจทำให้หายจากขาดจากโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาจึงลองทุกวิธีที่ว่ากันว่าจะทำให้อาการดีขึ้นไปจนถึงวิธีที่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าทำเลยดีกว่า จากนั้นก็สรุปเป็น “แผนภาพวิธีรักษาโรคซึมเศร้า” ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มกิจกรรมหรืองานอดิเรกต่างๆ ตามลำดับความยากง่ายและประสิทธิผล

ข้อมูลหนังสือ