ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ผู้หลงใหลในมวลเมฆ 

รวบรวมสิ่งละอันพันละน้อยเรื่องเมฆไว้ครบทุกมิติที่นี่ ทั้งความรู้ตามหลักการอุตุนิยมวิทยา รายละเอียดของเมฆแต่ละชนิด หรือกระทั่งกลวิธีในการเก็บภาพ รวมถึงเกร็ดทางวัฒนธรรมและตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับลม ฟ้า อากาศ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้สนใจเมฆตั้งแต่ระดับ beginners ไปจนถึงคนหายใจเข้าออกเป็นเมฆระดับ cloud nerd กันเลยทีเดียว

เพิ่มเนื้อหา 3 ตอนใหม่ ได้แก่

-“อาทิตย์ 5 ดวง” ที่พระตะบองและจันทบุรี

-มหัศจรรย์ “ฟ้าสองสี”

-ภาพถ่าย Sprite & Blue Jet ฝีมือคนไทย

ข้อมูลหนังสือ