หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจแก่เพื่อครูในห้วงเวลาที่ครูต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ผู้เขียนอยากให้เพื่อนครูได้หันมาเห็นความหมายของสิ่งที่เป็นภาระหน้าที่และเผชิญกับความจริงอย่างไตร่ตรอง แล้วประกาศความเป็นครู โดยนำความรู้ที่ฝังใน (Tacit Knownledge) ของชีวิตครู เผยออกให้ประจักษ์แจ้ง (Explicit Knowledge) ในเล่มหนังสือของตนเอง 

ผู้เขียนในฐานะที่เคยเขียนหนังสือผ่านการเรียนรู้จากประกสบการณ์ตรง และด้วยต้นทุนที่เป็นนักอ่านทำให้ได้เรียนรู้ทางอ้อมจากหลากหลายนักเขียน จึงขอส่งผ่านประสบการณ์เรียนรู้นั้นมาแบ่งปันเพื่อเป็นแรงใจให้แก่เพื่อนครูผู้กำลังเปิดแสงแรกให้แก่ตนเอง 

ข้อมูลหนังสือ

  • ชวนคุณครูเขียนหนังสือส่งดวงดาวไปยังจักรวาล
  • ผู้เขียน: วรรณดี สุทธินรากร
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 96 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9786164860469