หนังสือรวมบทกวี ไทย-พม่า + ภาพวาด และเรื่องเล่าจากนักข่าวทั้งไทยและพม่า เพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ทางการเมืองในพม่า
สำนักพิมพ์ผจญภัย ร่วมกับกวี นักเขียน ศิลปิน จิตรกร จากหลากหลายกลุ่มความคิด และเพื่อนสำนักข่าวอีกสองสำนักมาร่วมประสานพละพลังให้กันและกัน
หนึ่งนั้นคือ สำนักข่าวชายขอบ นำโดย ภาสกร จำลองราช
และอีกหนึ่งคือ The Reporters นำโดย แยม- ฐาปณีย์ เอียดศรีไชย
รายได้จากการขายหนังสือทั้งหมด เอาไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเมืองในพม่า โดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพแถบลุ่มสาละวิน

ข้อมูลหนังสือ