รวมหลากบทกลอนไฮกุที่สนุกสนาน เรียบง่าย และมีความสุข เมื่อค่อยๆ อ่านไป คุณจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้า ไม่ว่าความสุข หรือความทุกข์ ไม่ช้าไม่นานก็จะค่อยๆ สลายตัวไป หลงเหลือเพียง ... ความสุขแห่งการดำรงอยู่อย่างแท้จริงเท่านั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • ไฮกุ Love at First Write (-ing)
  • ผู้เขียน: นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9786167122304