ลุกขึ้นสู้ เป็นวรรณกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมความสลดหดหู่ ได้อย่างทรงพลัง เปิดฉากขึ้นในบางไม้มะฮอกกานีที่ใช้แรงงานทาสทางเขตร้อนของเม็กซิโก เมื่อค.ศ. 1870 ในช่วงเวลาของการลุกขึ้นก่อจลาจลต่อต้านอำนาจการปกครองของผู้เผด็จการปอร์ฟิริโอ ไดอาซ อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติของเม็กซิโกที่บอกเล่าถึงการทรมานทุกรูปแบบของชาวอินเดียแดง ความรู้สึกชิงชังของพวกเขาระคนความรู้สึกคับแค้นจนเกินกว่าจะทนได้ต่อไป ในที่สุดพวกคนงานที่ถูกกดขี่มาอย่างยาวนานก็ลุกขึ้นก่อกบฏต่อพวกเจ้าของและสมุนนายงานในปางไม้มะฮอกกานีไปทั่วทุกแห่งด้วยภยันตรายซุ่มซ่อนอยู่เบื้อหน้า บุกฝ่าไปตามป่าดงดิบ ในช่วงเวลาอันเลวร้ายที่สุดของฤดูฝน ความหวาดกลัวของมนุษย์ ต่ออันตรายรอบด้านนั้นมกมายเกินกว่าจะคิดไปถึง

อีกครั้งนึงที่ทราเวนได้แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ของเขาในการเป็นนักเขียนนวนิยายทางการเมืองระดับแนวหน้า เขายังเป็นนักประพันธ์ที่ทุ่มเทชีวิตและวิญญาณให้กับความเป็นธรรม ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้แก้ไข หันมาใช้กฎเกณฑ์ทางสังคมอย่างมีมนุษยธรรม ชนิดที่แทบไม่เคบปรากฎอยู่ในบรรณพิภพมาก่อน การพรรณนาของเขาชี้ให้เห็นถึงความอ่อนโยนในจิตใจอันใสซื่อของชนชาวอินเดียแดง ดำเนินไปอย่างลึกซึ้งกินใจ 

การอ่านนวนิยายของทราเวน คุณจะเข้าใจได้อย่างทะลุปรุโปร่งว่าไม่ใช่แค่เรื่องราวของมุษย์ที่ก่อการปฏิวัติในเม็กซิโก แต่ยังรบเร้าจนคุณทนไม่ไหว ต้องลุกขึ้นมาช่วยประชาชนที่ถูกกดขี่ไม่ว่าจะที่ใดในโลกอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ