งานเขียนอันงดงามด้วยเทคนิคการปะติดเนื้อความชิ้นนี้ บันทึกการสำรวจอันหลากหลายของ สตีเฟน แบตชเลอร์ การใช้เวลาท่องไปในถิ่นทุรกันดาร ชื่นชมและสร้างงานศิลปะ ฝึกสมาธิภาวนาและเข้าร่วมในการถือสันโดษ ดื่มปีโยตีและอายูวาสกา รวมทั้งฝึกฝนตนเองให้มีจิตที่เปิดกว้างและตั้งคำถาม เหล่านี้ล้วนมีส่วนให้เขามีความสามารถในการอยู่ตามลำพังอย่างผ่อนคลายไปพร้อมกัน

ข้อมูลหนังสือ