ศิลปินจึงควรสร้างสรรค์ “ศิลป” ขึ้นอย่างประณีตบรรจงไม่ใช่แค่เพียงสร้าง “ผลงานศิลป” หรือผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้ “ศิลป” เป็นได้มากกว่า “ผลิตกรรมทางเทคนิค” แต่สามารถทำหน้าที่ในการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามขึ้น เจริญขึ้น ด้วยความใส่ใจและนึกถึงผลประโยชน์และคุณค่าที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนส่วนมากในสังคม

ข้อมูลหนังสือ