จดหมายที่ เอวาน แฮนเซน เขียนถึงตัวเองตามคำแนะนำของนักบำบัดได้ชักนำให้เขากลายเป็นที่รู้จักของทุกคนในโรงเรียน แรงปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่ง หลุดพ้นจากความรู้สึกโดดเดี่ยว เหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกผลักดันให้เอวานเริ่มถลำลึกเข้าสู่วังวนแห่งคำโป้ปดและสถานะที่คนรอบข้างอุปโลกน์ให้ ซึ่งไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขา

ข้อมูลหนังสือ