ผมชอบหนังสือเล่มนี้นะ เขียนสบายๆ และกระตุ้นเตือนตนเองได้ดี เป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับ ที่เราจะเห็นตัวเราเองได้ง่าย แม้นจะมีผู้หวังดีมาเป็นกระจกเงาส่องให้เราดูตนเอง เราก็แทบจะอยากทุบกระจกเงานั้นให้แตก การไม่เห็นตนเอง หาตนเองที่แท้จริงไม่เจอ ก็คือความหลงนั่นเอง ซึ่งตัวหลงนี้แก้ไขให้หายหลงได้ค่อนข้างยากเชิญชวนให้อ่านหนังสือเล่มนี้ และฝึกๆๆๆ ผมขอเอาใจช่วยนะครับ

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นักยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาองค์กรระดับประเทศ

ขอให้ใช้หนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามเป็นเช็กลิสต์ เพื่อทำความเข้าใจชีวิต เข้าใจตัวเอง ค้นพบตัวเอง ยอมรับ และมีความสุขกับสิ่งที่เป็นคุณ คุณจะค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเอง สามารถที่จะรักและเป็นที่รัก มีความมั่นคงภายในตัวเอง และหากสามารถดึงออกมาทำประโยชน์ให้ผู้คนในโลกนี้ได้ ก็ยิ่งจะช่วยให้ตัวคุณเองมีความสุขมากที่สุด ขอให้โชคดีค้นพบตัวเองได้ในเร็ววัน

ข้อมูลหนังสือ