“ข่ายของความคิด”คือหนังสือที่รวบรวมเอาคำบรรยาย ทั้ง 9 ครั้งที่จิทฑุ กฤษณมูรติ ผู้ที่ถูกยกย่องให้เป็นปราชญ์และนักคิดอิสระที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง พูดไว้ที่ยุโรปในช่วงปี 2524 ผ่านการถอดเทปโดยตรง โดยเนื้อหาเป็นเรื่องการทำความเข้าใจชีวิตในหลายแง่มุม เช่น ด้านความคิด ความสุข ความทุกข์ ความกลัว ความรัก ความตาย และชีวิตทางศาสนา รวมไปถึงเรื่องสัจจะและสมาธิ

ข้อมูลหนังสือ

  • ข่ายของความคิด
  • แปลจากหนังสือ: The Network Of Thought
  • ผู้เขียน: J.Krishnamurti
  • ผู้แปล: พยับแดด
  • สำนักพิมพ์: มูลนิธิอันวีกษณา
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2564
  • ISBN: 9786165777193