แม้ยุคเซ็นโกคุจะเป็นช่วงเวลาที่ยากเข็ญของญี่ปุ่น ผู้คนใช้ชีวิตด้วย ความหวาดหวั่นในภัยสงคราม แต่กลับเป็นยุคที่โด่งดังและเป็นที่จดจําใน หน้าประวัติศาสตร์ รวมทั้งได้ก่อกําเนิดขุนพล จอมคน แม่ทัพ ผู้กล้า และ นักคิด นักการเมืองคนสําคัญมากมาย

อํานาจจากรัฐบาลกลางที่มีโชกุนเป็นผู้ปกครองเริ่มอ่อนกําลัง ทําให้ ผู้ครองแคว้นต่างๆ ในยุคเซ็นโกคุเปิดศึกต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงความเป็น ใหญ่ ไม่ต่างจากยุคสมัยสามก๊กของจีน กลยุทธ์การต่อสู้ในสงคราม กลเกม การเมืองที่ซับซ้อนเหนือชั้นยากจะคาดเดา ถูกคิดค้นเพื่อใช้ในการชิงชัย ซึ่งแก่นของหลักการเหล่านั้นถือเป็นสมบัติทางความคิดของมนุษย์ที่มิได้เก่า แก่ล้าสมัยไปตามกาลเวลา แต่ยังคงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างดีกับ การทํางานยุคปัจจุบัน ซึ่งแสดงตัวอย่างให้เห็นในวัฒนธรรมการทํางานของ คนญี่ปุ่น ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศนี้ มีความเข้มแข็งเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

วิเคราะห์หลักคิดแห่งวิถี ซามูไร พร้อมกับถอดรหัสแก่นของหลักการเหล่านั้นให้ประยุกต์ใช้ได้ใน ปัจจุบัน เพื่อในสมรภูมิแห่งการทํางาน คุณจะเป็นผู้ชนะที่ไร้พ่าย.. เฉกเช่นซามูไรแห่งเซ็นโกคุ

ข้อมูลหนังสือ