ความหวาดวิตกในหมู่คนเดินถนนหรือคนธรรมดาสามัญอย่าง เราๆ ท่านๆ ที่ไร้ซึ่งอํานาจ ที่หวาดระแวงกับเหตุการณ์รอบตัวเกือบจะ ทุกเรื่องนั้น นับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น เราไม่สามารถที่จะคอยระแวด ระวังกับภัยรอบตัวได้ตลอดเวลาว่าเมื่อใดจะบุกเข้าถึงตัว โดยเฉพาะ เมื่อเราต้องยืนอยู่ระหว่างเขาควายสองขั้ว หรืออํานาจสองฝ่ายห้ำหั่น แก่งแย่งชิงอํานาจกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมภายในประเทศหรือ สังคมโลกก็ตาม ดูเหมือนจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นทุกหนทุกแห่งที่มีสังคมขึ้น และจะต้องมีคนสองกลุ่มเสมอ ที่มีคนกลุ่มหนึ่งมีอํานาจ แล้วคน อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะแย่งอํานาจ หรือไม่ก็ทั้งสองฝ่ายต่างแก่งแย่ง ชิงผลประโยชน์กัน เป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยไป

ข้อมูลหนังสือ