เดิมที หนังสือ บัณฑิตกับนักบุญ (The DOCTOR and the SAINT) เป็นข้อเขียนที่ใช้เป็นบทนำของหนังสือ Annihilation of Caste (การล้มล้างระบบวรรณะ) ซึ่งเป็นงานเขียนเมื่อปี 1936 ซึ่งในบทดังกล่าว อรุณธตี รอย (ARUNDHATI ROY) ผ่านการค้นคว้าและวิจัย เพื่อนำมาบอกเล่าและทั้งหมดผ่านการอ้างอิงมาจากงานเขียนของเอ็มเบคการ์และคาธีเองเป็นหลัก

การอภิปรายระหว่างคานธีกับอัมเบดการ์เข้าไปในในบริบทสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ ทั้งสองคนมีแนวทางและทัศนะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

ทั้งสองต่างเป็นที่รักและบูชาประหนึ่งเทพเจ้าโดยเหล่าผู้ติดตาม ประชาชนเหล่านั้นไม่อยากฟังเรื่องราวของอีกฝ่าย แม้ว่าทั้งคน จะมีสิ่งที่เชื่อมโยงกัน อัมเบดการ์คือศัตรูที่น่าเกรงขามที่สุดของคานธี เขาท้าทายมหาตมาไม่ใช่แค่ในทางการเมืองหรือสติปัญญา ทว่าทางศีลธรรมด้วย

ส่วนการตัดเรื่องของอัมเบดการ์ออกจากเรื่องราวของคานธีอย่างที่เราเติบโตมานั้นก็น่าหัวร่อ เช่นเดียวกัน การเขียนถึงอัมเบดการ์โดยละเลยไม่กล่าวถึงคานธีก็ถือว่าก่อความเสียหาย เพราะคานธีครอบงำโลกของอัมเบดการ์ไว้อย่างมหาศาลและในวิถีที่ไม่น่าชื่นชม

การปะทะของพวกเขาเริ่มก่อรูปชัดเจนขึ้น ณ ใจกลางของขบวนการกู้ชาติอินเดีย สิ่งที่บุคคลทั้งสองพูดและทำยังคงส่งอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อการเมืองร่วมสมัย

ตัวหนังสือ บัณฑิตกับนักบุญ มองระบบวรรณะของอินเดียผ่านแท่งปรึซึมแห่งปัจจุบันเช่นเดียวกับอดีต ในการสืบค้นบริบทเพื่อทำความเข้าใจจุดยืนของคานธีต่อการอภิปรายเรื่องวรรณะกับอัมเบดการ์นั้น อรุณธตี รอย (ARUNDHATI ROY) ได้ไล่เรียงย้อนหลังไปถึง 'การตื่นขึ้นทางการเมือง'ของคานธี และกลายมาเป็นวัตถุดิบแห่งตำนานและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับตัวเขาในปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ