"ถ้าศึกษานิยายสะท้อนชีวิตจริงของชาวอินเดียจะเห็นได้ชัดแจ้งถึงความแตกต่างของชนชั้น ความเชื่องมงายไร้สาระอันทำให้ผู้เสียเปรียบยิ่งถูกผู้เหนือกว่าจาบจ้วงตักตวงประโยชน์ ความอดทนสู้ และฮึดสู้ความทุกข์เข็ญต่อไปเพราะคิดว่าเป็นสิ่งพระเจ้าบัญชา ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ซึ่งประกอบขึ้นเป็นนิสัยใจคอ และความเชื่อของชาวอินเดียยากไร้เหล่านั้นมีปรากฏแจ่มชัดในนิยายสะท้อนชีวิตจริงอันชื่อว่า "โคทาน" ของเปรม จันท์ นักเขียนผู้เป็นอัจริยะสามารถบรรเลงเรื่องราว "โคทาน" ให้เราได้อ่านดุจเสมือนผู้เขียนจุ่มปากกาลงกับน้ำตาของผู้ยากไร้ชาวอินเดียโดยแท้"

- ศรีนาคร.

ข้อมูลหนังสือ