หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการรวมตัวของเกษตรกรที่นำ "หลักคิด" ของสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการ

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรีใช้ "คิชฌกูฎโมเดล" แก้ปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำโดยใช้ตลาดนำการผลิต ทำให้ขายได้ราคาต่อหน่วยสูงขึ้น ทั้งยังขยายตลาดได้กว้างกว่าเดิมส่วน "สามพรานโมเดล" เป็นการผสานโมเดลธุรกิจที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ เกษตรกรและผู้บริโภคเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนไปสู่สังคมอินทรีย์

"กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง"
เกิดจากการรวมตัวกันของชาวนาที่พัฒนาตนเองกระทั่งกลายเป็นผู้ค้าส่งข้าวให้กับโรงแรม/บริษัทเอกชนซึ่งคู่ค้าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนฤดูกาลเพาะปลูกว่าต้องการข้าวพันธุ์ใด จำนวนเท่าไร และกลุ่มฯ จะปลูกตามออเดอร์เท่านั้นขณะที่ "กลุ่มวิสาหกิจทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี" ก็มีลูกค้ารับซื้อข้าวอินทรีย์เป็นรายปีเช่นกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • From Farm to Market เกษตรพันธุ์ใหม่ เพื่อการค้าที่เป็นธรรม
  • บรรณาธิการ: สินีพร มฤคพิทักษ์
  • สำนักพิมพ์: สกสว.
  • จำนวนหน้า: 194 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2563
  • ISBN: 9786164171510