บทความทั้ง 9 ชิ้นที่คัดสรรมารวมไว้ในหนังสือ อยู่ด้วยกัน: พื้นที่ เทคโนโลยี และความเป็นอื่น แสดงให้เห็นว่าการอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นหลายกรณีเป็นความสัมพันธ์เชิงขัดแย้งซึ่งเกิดจากการกดทับความแตกต่าง หรือความเหลื่อมล้ำ แต่บทความหลายชิ้นที่คัดสรรมาก็ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ของการอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูล แน่นอนว่าความขัดแย้งหรือการกดขี่ย่อมเกิดขึ้นได้หน้าที่ของมนุษยศาสตร์อาจจะหมายถึงการกระทำกิจเชิงวิพากษ์ ซึ่งรวมถึงการวิพากษ์ตนเองด้วย และการวิพากษ์ดังกล่าวก็อาจจำเป็นต้องหยิบยืมเครื่องไม้เครื่องมือของศาสตร์แขนงอื่นมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อชี้ให้เห็นโลกที่เป็นไปได้ที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งต่างๆ อย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลหนังสือ

  • อยู่ด้วยกัน: พื้นที่ เทคโนโลยี และความเป็นอื่น
  • ผู้เขียน: คงกฤช ไตรยวงค์
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 280 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2563
  • ISBN: 9786164860308