กรอบความคิดเปรียบเหมือน "หน้าต่างของใจ" ที่ชักนำให้เรามองโลกในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง รวมทั้งกำหนดการรับรู้และพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าจิตใจนั้นปนเปื้อนไปด้วยความหลงผิด อคติ และความทะนงตนก็ไม่ต่างจากการมองผ่านบานหน้าต่างที่ขุ่นมัวจนเห็นโลกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง

ชเวอินช็อล อาจารย์สาขาจิตวิทยา และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุข มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล จะไขความลับของการมีกรอบความคิดที่สร้างปัญญาและความสุขอย่างแท้จริงด้วยการเลิกยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ดังนี้

- กับดักของการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางที่ทำให้คนเราเชื่อว่าโลกเป็นไปตามที่ตัวเองคิด
- "พลังของลำดับ" ที่ทำให้เรามองคนคนเดียวกันว่าเป็นทั้งอัจฉริยะและคนใจแคบ
- คนเราอ่อนไหวต่อพลังของผู้อื่นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเราแต่กลับไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับพลังของตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้อื่น
- คนที่ประสบความสำเร็จมีกรอบความคิดแบบ "เข้าหา" ส่วนคนที่ไม่พัฒนามีกรอบความคิดแบบ "หลีกเลี่ยง"

ข้อมูลหนังสือ