ไวรัสมหาภัย เชื้อโรคมรณะ 

KOVID-19

เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค โควิด 19 ซึ่งระบาดไปทั่วโลกนี้อาจไม่ใช่ไวรัสกลายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดเพียงชนิดเดียวและอาจไม่ใช่การแพร่ระบาดร้ายแรงครั้งสุดท้าย

นับแต่โบราณโลกเผชิญกับโรคระบาดรุนแรงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในอนาคตเราก็จะต้องเผชิญกับโรคระบาดที่รุนแรงขึ้นอีกและอาจรุนแรงกว่าโรคระบาด โควิด ๑๙ ที่เราเผชิญอีกหลายเท่า

เราลองมาเรียนรู้เรื่องของโรคระบาดรุนแรงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเข้าใจบริบทต่างๆที่เกี่ยวกับโรคร้ายซึ่งเราเผชิญอยู่นี้ด้วยกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • ไวรัสมหาภัย เชื้อโรคมรณะ
  • ผู้เขียน: ภาณุดา วงศ์พรหม
  • สำนักพิมพ์: torch
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2563
  • ISBN: 9786165688734