You Can Heal Your Life

ฉันเขีนหนังสือเล่มนี้เพื่อแบ่งปันสิ่งที่รู้ให้กับผู้อ่านที่น่ารักของฉัน และมีบางส่วนที่มาจากหนังสือ Heal Your Body ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ในฐานะงานเกี่ยวกับรูปแบบจิตใจที่ส่งผลต่อการเกิดโรคในร่างกายด้วย

ถ้าคุณทำตามแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้ ทุกอย่างจะค่อยๆ เปลี่ยนไป ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป ขอแนะนำให้คุณอ่านตลอดเล่มหนึ่งรอบแล้วกลับมาอ่านซ้ำช้าๆ แต่คราวนี้ลองทำแบบฝึกหัดอย่างลงลึก ถ้าเป็นไปได้ ให้ลองทำร่วมกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ

"จงรู้ว่าเมื่อใดที่คุณทำตามแนวคิดเหล่านี้ ฉันคอยสนับสนุนคุณด้วยความรักเสมอ"

ข้อมูลหนังสือ