สดในเรื่องเนื้อหาและใหม่ในรูปแบบ งาน 'อังคาร จันทาทิพย์' มีชั้นเชิงสูง นอกจากหลอมรวมรูปแบบใหม่กับเก่าแล้ว เขายังหลอมรวมเนื้อเรื่องที่เก่ากับเรื่องที่ใหม่มาอยู่ด้วยกัน

- สถาพร ศรีสัจจัง

'หัวใจห้องที่ห้า' เป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่อ่านเต็มอิ่ม ด้วยสารเนื้อหาและลีลาวรรณศิลป์

- ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

ข้อมูลหนังสือ

  • หัวใจห้องที่ห้า
  • ผู้เขียน: อังคาร จันทาทพย์
  • สำนักพิมพ์: ผจญภัย
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — กรกฎาคม 2563
  • ISBN: 9786164790230