“พระปิยมหาราช รัฐกิจและชีวิตส่วนพระองค์” เรื่องราวเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถในการพัฒนาประเทศในยุคสมัยแห่งความยากลำบากของพระองค์ เมื่อสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นศัตรูต่างบ้านต่างเมืองที่หวังจะครอบครองแผ่นดิน และความที่จะต้องพัฒนาประเทศให้เท่าทันตะวันตก เพื่อมิให้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน การริเริ่ม และการยกเลิก ก็เกิดขึ้นมากมายในยุคสมัยของพระองค์ โดยเฉพาะการเลิกทาส ที่ทำให้คนไทยได้เป็นอิสระ ชีวิตไม่ต้องถูกซื้อขาย อีกทั้งยังได้รับรู้ถึงเรื่องราวความรักอันเป็นรักแรกของพระองค์ รวมถึงเกร็ดชีวิตส่วนพระองค์ เกร็ดพระราชกรณียกิจที่น่าประทับใจ เด็จประพาสต้น การเดินทางแบบนักท่องเที่ยวทางรถไฟ กระทั่งการเสด็จประพาสยุโรป

ข้อมูลหนังสือ

  • พระปิยมหาราช รัฐกิจและชีวิตส่วนพระองค์
  • ผู้เขียน: นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ
  • ออกแบบปก: Wrongdesign
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2563
  • ISBN: 9786163884459