การที่ผู้บริโภค "พูด" แทนแบรนด์หรือ บอกต่อ ถือเป็นความปรารถนาสูงสุดของทุกแบรนด์ เพราะไม่มีการโฆษณาใด ดีเท่ากับการ "ชอบ" "รัก" "เป็นสาวก" แล้ว "บอกต่อ" รวมทั้งปกป้องแบรนด์เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด การบอกต่อของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นจริงได้ เมื่อแบรนด์ "BE" "DO" แล้ว "SAY" จนผู้บริโภค "FEEL" ได้อย่างแท้จริง เมื่อนั้นคุณถึงจะเป็นแบรนด์ตัวจริง

ข้อมูลหนังสือ

  • Brand Storydoing Wins: สร้างแบรนด์ด้วยเรื่องเล่าไม่เท่าลงมือทำ
  • ผู้เขียน: ดลชัย บุณยะรัตเวช
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 140 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2563
  • ISBN: 9786161835781