2559 รวมเรื่องสั้นของนักเขียนหน้าใหม่ นาม 'ศิวรัฐ หาญพานิช' ที่นำเสนอเรื่องราวที่เราทุกคนในสังคมล้วนต้องเผชิญร่วมกัน แต่กลับรู้สึกและรับรู้ไปกันคนละแบบ 

เป็นรวมเรื่องสั้นที่เสมือนบทบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน 'สังคม' และ ใน 'บุคคลหนึ่งๆ' สปอตไลท์ไปทีละจุด ผ่านไปแต่ละท่วงทำนอง -- ระหว่างการอ่าน 2559 เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านได้แทรกภาพของตัวเองลงไปในตอนใดตอนหนึ่งเสมอ 

ในภาพกว้างที่พูดถึง พอจะเรียกได้ว่าเป็น ●การร่วมกันเผชิญกับปัญหาโครงสร้างในสังคม สถาบันครอบครัว ความคิดความเชื่อ และการเมืองไทยร่วมสมัย●

ข้อมูลหนังสือ

  • 2559 : รวมเรื่องสั้นในส่วนเสี้ยวของกาลเวลา
  • ผู้เขียน: ศิวรัฐ หาญพานิช
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 167 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2563
  • ISBN: 9786165620079