“โคตรดี”

— จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

 

“นัยแห่งการถอดรื้อโครงสร้างแห่งจิตวิญญาณของชีวิตให้เหลืออยู่แค่ความเป็นตัวตนแห่งรอยร่างอันจริงแท้ ถือเป็นโครงสร้างที่ปลุกตื่นสำนึกรู้ทางวรรณกรรม ผ่านศิลปะของการมีชีวิตอยู่ที่น่าใคร่ครวญ มันค่อยๆ เกิดขึ้นกับอุบัติการณ์อันเป็นพื้นฐานของชีวิต ย้อนแย้งกับห้วงขณะของแรงปรารถนาอันกว้างใหญ่ที่ไร้ขอบเขตจำกัด ครั้นเมื่อชีวิตได้ใช้ริ้วรอยแห่งชีวิตสานสอดกับความรู้สึกอันจริงแท้ การปรับเปลี่ยนมิติความหมายแห่งการดำรงอยู่ จึงเกิดขึ้นและส่งผลต่อภาพสะท้อนของการมีอยู่และการยึดโยงต่อสรรพสารนานา”

— สกุล บุณยทัต

 

“ความโดดเด่นของเรื่องสั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่กลวิธีการเล่าที่ประณีตบรรจงและการพรรณนาที่เห็นภาพชัดเจน การเล่นกับประเด็นเพศสภาพและการสร้างภาพเหมารวมในเชิงลบ แต่อยู่ที่ทัศนคติที่ตัวละครเอกได้เรียนรู้ในตอนท้ายเกี่ยวกับการดำรงตนที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบันที่เราแยก ภาพมายา กับ ภาพจริง ได้ยากขึ้นทุกขณะ”

— สุรเดช โชติอุดมพันธ์

ข้อมูลหนังสือ

  • ร่างของอดีต
  • ผู้เขียน: Indy short story award
  • สำนักพิมพ์: ArtyHOUSE
  • จำนวนหน้า: 150 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786168132111