เปิดประเด็นใหม่ทางประวัติศาสตร์ กรณีการปลงพระชนม์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรบุรุษผู้กู้แผ่นดิน!

...สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงประทับยืนอย่างผึ่งผาย สมศักดิ์เป็นวีรกษัตริย์ผู้กู้ชาติ แม้ในปัจจุบันพระองค์จะต้องยอมแพ้แก่คนร้ายอันธพาล แม้ในอนาคตพระองค์จะต้องประสบผลอันแรงร้ายประการใดก็ตาม แต่อดีตของพระองค์ เป็นอดีตที่ไม่รู้จักพ่ายแพ้ เป็นอดีตที่ไม่มีใครสามารถจะแข่งได้ เงาแห่งอดีตยังฉายอยู่ข้างพระวรกาย ภาพแห่งสนามรบทั้งหลาย เช่น โพธิสังหาร พรานนก ดงศรีมหาโพธิ โพธิ์สามต้น บางกุ้ง บางแก้ว ยังปรากฏอยู่เบื้องหลัง...

นี่คือชะตากรรมของมหาบุรุษ ที่ต้องทรงประสบเคราะห์ในบั้นปลายพระชนม์ชีพ เป็นเคราะห์ร้ายซึ่งไม่มีใครคาดหมายว่าจะบังเกิดขึ้น

ข้อมูลหนังสือ