จากราชวงศ์ปราสาททอง อันเป็นยุคทองของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ที่รุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนา การเปิดประเทศรับวิชาการที่ก้าวหน้า และบุคลากรต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศ

ทว่าเมื่อเปลี่ยนผ่านแผ่นดินสู่สมเด็จพระเพทราชาปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พลูหลวงผู้ที่ช่วงชิงราชบัลลังก์มาจากสมเด็จพระนารายณ์ยุคเรืองรองของกรุงศรีอยุธยาก็เริ่มอ่อนแสง ภายใต้การปกครองของราชวงศ์พลูหลวงอยุธยาก็เริ่มอ่อนแอลงเหตุจากความขัดแยังภายใน เมื่อเข้าสู่ปลายราชวงศ์ยังต้องเผชิญศึกรอบด้าน ทั้งศีกในแห่งการช่วงชิงอำนาจและเข่นฆ่ากันเองในราชวงศ์ และศึกนอกคือการรุกรานจากกองทัพกรุงอังวะ อาณาจักรพม่าไม่ช้านานกรุงศรีอยุูธยาจึงพลัดนดับแสงลง

ข้อมูลหนังสือ

  • ดับอัสดงกรุงศรีจากปราสาททองสู่บ้านพลูหลวง
  • ผู้เขียน: พรรณี เกษกมล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 292 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2562
  • ISBN: 9786163883247