เรื่องราวเล่าถึงเมืองเปียนฮวน เมืองร้างที่เป็นกันชนระหว่าง ชนชาตินอกด่านทางเหนือ กับชนชาติฮั่นทางใต้ ดำเนินเรื่องโดยเอี้ยนเฟย และ หลิวอวี้ สำหรับคนที่ไม่เคยอ่าน แล้วเริ่มอ่านจากเหยี่ยวมาร ควรหาเรื่องนี้มาอ่าน เพื่อทำความเข้าใจกับคำว่าทลายนภากาศ และต้นกำเนิดวิชาของหลงอิง

ข้อมูลหนังสือ