สำหรับจอมคนแผ่นดินเดือดเล่ม 8 นี้ หวงอี้วกปลายปากกาถึงหัวปากุยใหม่ การปรากฏตัวครั้งใหม่ของหัวปากุย เพื่อนำทัพอันน้อยนิดตีเมืองผิงเฉิง ซึ่งปัจจุบันคือเมืองต้าถง มณฑลซานซี และเป็นตัวเมืองติดกับกำแพงเมืองจีน

ส่วนเอี้ยนเฟยเผชิญกับอวิชชาควานร่องรอย ได้พบพานเจ้าโอสถผู้เป็นบิดาอันอี้ฉิง ขณะที่มู่หยงฉุยทำความตกลงกับจี้เซียนเซียน หากเครือข่ายขุมกำลังของมันจับตัวเอี้ยนเฟยได้ ขอเพียงจี้เซียนเซียนยอมหลับนอนกับมันหนึ่งคืน มู่หยงฉุยจะปล่อยตัวเอี้ยนเฟยหนึ่งครั้ง

ข้อมูลหนังสือ