จอมคนแผ่นดินเดือด เล่ม 3 จะยืนยันถึงคำกล่าวที่ว่า ผู้ใดให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นตกถึงตัวเอง ด้วยเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากภาคที่แล้ว เมื่อเฒ่าสันโดษคิดร้ายต่อเอี้ยนเฟยกลับตกตาย หากทว่าพลังปราณเก่าก่อนสูญเสียหมดสิ้น อย่างนั้นเขาจะเพาะสร้างพลังลมปราณใหม่ เปลี่ยนจากพลังหลังกำเนิดสู่ธาตุแรกธรรมชาติอย่างไร เส้นทางชีวิตของเอี้ยนเฟยช่างแปลกพิสดารนัก เขายังได้พบกับหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งลำน้ำฉินไหว ทั้งหมดกลับชักชวนกันเดินทางสู่เมืองเปียนฮวน ครั้งเมื่อเหยียบย่างสู่เมืองที่ได้ชื่อว่าไร้ขื่อไร้แป กลับพบว่าเมืองเปียนฮวนเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

ข้อมูลหนังสือ