บันทึกชำระกระบี่ แปล-เรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาจีนชื่อ อ้วงฮวยโชยเกี่ยมลก ซึ่งโก้วเล้งเขียนไว้เมื่อปี พ.ศ.2508 หากจัดงานเขียนนวนิยายกำลังภายในของโก้วเล้งเป็นสามยุค เรื่องนี้จัดอยู่ช่วงแรกของยุคกลาง ซึ่งอยู่ในช่วง “แสวงหาความแปลกใหม่” และ “แสวงหาความเปลี่ยนแปลง” และนักวิจารณ์ที่ไต้หวันเห็นว่า เรื่องนี้สมควรเป็นหลักไมค์แห่งการสร้างสรรค์กำลังภายในของโกว้เล้ง นับแต่นั้นเป็นต้นมา จินตนาการสร้างสรรค์ของโกว้เล้งได้ยกระดับสูงขึ้นตามลำดับ

ข้อมูลหนังสือ