มารครรภธรรมของหานป๋อกับฉินเมิ่งเหมยา   ถึงเวลาพิสูจน์ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันแล้ว   หากหานป๋อไม่อาจสะกดใจกระบี่กระจ่างแจ้งของนาง   นางเซียนผู้นี้ต้องตายโดยไม่มีหนทางรอด   อีกทั้งเรื่องนี้ยังมีปัญหาที่ยากแก้ไขมากมาย   หานป๋อจะผ่านด่านอุปสรรคบรรลุจุดหมายหรือไม่   ส่วนฟางเยี่ยหวี่ตกลงใจปล่อยวางความรักส่วนตัว   ระดมยอดฝีมือคิดใคร่ฆ่าฉินเมิ่งเหยา   นับตั้งแต่หานป๋อเข้าสู่นครหลวงเป็นต้นมา   ต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่สะท้านฟ้าสะเทือนดินที่สุด

ข้อมูลหนังสือ