หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยและอังกฤษในเล่มเดียวกัน นำเสนอ 50 สำนวนและสุภาษิตไทยอย่างสร้างสรรค์ แต่ละสุภาษิตได้ถูกนำตีความอย่างมีสี สันฉูดแาดเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยตุลยา พรพิริยะกุลชัย นักออก แบบงานศิลป์ได้คัดสรรศิลปินชั้นนำของไทย เช่น มานิต ศรีวานิชภูมิ พินรี สัณฑ์พิทักษ์และจักกาย ศิริบุตร มาร่วมตีความหมายสุภาษิต ผ่านผลงานศิลปะ หลากหลายแนวทาง 

งามพรรณ เวชชาชิวะ นักเขียนรางวัลซีไรต์ บรรยายความหมายของสุภาษิตพร้อมเรื่องเล่าประทับใจของเด็กหญิงลำน้ำกับลุงป้าในเมืองใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงของมรดกไทย ในแบบสุภาษิตกับชีวิตสมัยใหม่ที่เร่งด่วน

ข้อมูลหนังสือ