ผลงานแปลและเรียบเรียงซึ่งผ่านการคัดสรรกลั่นกรองมาแล้วหลายระดับ ตั้งแต่ต้นฉบับที่ได้รับการยกย่องว่ามีความเข้มข้นสูงยิ่ง ผ่านมาถึงมือบรรณาธิการนิตยสาร “ชีวิตกลางแจ้ง” : เธียรชัย ลาภานันต์ ซึ่งไตร่ตรองแล้วว่าผู้เหมาะสมสูงสุดสำหรับการถ่ายทอด “เรื่องจริงของคนใช้ชีวิตกลางแจ้ง” จากต่างแดนสู่ผู้อ่านชาวไทยในห้วงนั้น ไม่มีใครคู่ควรเหนือไปกว่า “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ไม่เฉพาะในส่วนแห่งการ “เข้าถึง” ต้นฉบับราวกับเป็นภาษาของฅน หากยัง “เข้าใจ” ในเนื้อแท้ของผู้มีชีวิตในทิศทางนั้น ทั้งนี้เพราะตัวผู้แปลเองก็มีประสบการณ์ตรงในแบบ ที่ไ ม่แตกต่างสักกี่มากน้อยกับบรรดาผู้ประสบเคราะห์กรรมทั้งปวงในเรื่องราวต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งจึงพูดได้ว่าถึงแม้ “จากทะเลถึงดงดอย” จะเป็นการชุมนุม “เรื่องจริง” อันให้กลิ่นอายในเชิงผจญภัยที่มี “ความเข้ม” อยู่สูง แต่ในขณะเดียวกันก็ฉายโชนถึงพลังแห่งการไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาคราเคราะห์ซึ่งชวนให้ยากจะไม่ยอมรับว่าบางทีสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวลมหายใจแห่งชีวิตเอาไว้ อาจมิได้หลายถึงอันใดเลย นอกจากมีศรัทธาต่อชีวิตในระดับลึกสุดนั้นเอง นอกจากนี้ ยังกล่าวได้อีกว่า “จากทะเลถึงดงดอย” เป็น “ตัวอย่างชั้นดี” ของงานเขียนประเภทสารคดีชีวิตคนที่ทั้งน่าสนใจและน่าศึกษายิ่งสำหรับนักเขียนทั้งหลาย ด้วยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า วงการหนังสือบ้านเรายังอัตคัดขาดแคลนงานเขียนในลีลาลักษณะนี้อยู่ไม่น้อย หรือทำได้ก็ไม่ “ถึง” พอการเรียนรู้จากผลงานชั้นดี ไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย.... สารบัญ * ไอ้ยักษ์ทะเลใต้ * นรกสีขาว * หมีใหญ่จอมสังหาร * สี่สิบวันในแดนเถื่อน * ครามคลื่นแห่งความหลัง * ล่าแกะมาร์โคโปโล * พรานเบ็ดสลัม

ข้อมูลหนังสือ