โลกอนาคตจะเป็นเช่นไร ถ้าคนชั่วนำความเจริญทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ผิด เมื่อคนถูกฝังชิปให้กลายเป็นหุ่นยนต์ทั้งที่มีลมหายใจเพื่อบังคับใช้แรงงาน เมื่อคนชั่วใช้การโคลนนิ่งยื้อชีวิตตัวเอง เมื่อเงินสามารถซื้อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ทุกอย่าง และเหนือสิ่งอื่นใด  เมื่อวิทยาศาสตร์ทำใหคนกลยเป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักคำว่า ศีลธรรม และความถูกต้อง

ข้อมูลหนังสือ