บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นำผลของการประดิษฐ์ โปรแกรมบังคับอนุภาคมาใช้ในทางที่ผิด พวกเขาไม่สามารถควบคุม สิ่งที่เขาผลิตนั้นได้ จากผู้ควบคุมพวกเขาจึงกลายเป็นเหยื่อ ผู้ถูกล่าอย่างไม่ลดละ

ข้อมูลหนังสือ