นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากประชาชนจำนวนมหาศาลถึง 18,993,073 คน จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากนี้ต่อไปการเมืองไทยจะคลี่คลายไปในลักษณะใด และโดยเฉพาะในส่วนของ “การเมืองภาคประชาชน” นั้น องค์กรประชาชน นักพัฒนาเอกชน นักเคลื่อนไหวทางสังคม รวมทั้งนักคิดกระแสรองทั้งหลายจะคิด/ทำอะไรกันในห้วงเวลาที่มีนัยสำคัญยิ่ง

ก่อนการเลือกตั้ง นักคิดกระแสรองและองค์กรพัฒนาเอกชนบางส่วน ได้เสนอยุทธศาสตร์ต่อสาธารณะให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบ “หมากัดกัน” ด้วยหวังจะสกัดกั้นมิให้พรรคไทยรักไทยได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นจนเหลิงในอำนาจแล้วเข้าควบคุม/ปิดกั้นการเมืองของภาคประชาชน

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2548 ประชานิยม ลูกเสือชาวบ้าน เวีย คัมปาซินา
  • ผู้เขียน: วารสารฟ้าเดียวกัน
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2548
  • ISBN: 9789749287989