ในสวนฝัน รวมเรื่องสั้นของชมัยภพ แสงกระจ่าง ที่มีความแตกต่างจากรวมเรื่องสั้นก่อนหน้านี้ของผู้เขียน โดยในเล่มนี้ ได้บรรจุเรื่องสั้นที่มีความหลากหลายทางความคิด และเนื้อเรื่อง ทั้งเรื่องน่ารัก เรื่องชีวิต รวมถึงแนวทดลอง รวมเรื่องสั้นเล่มนี้บรรจุเรื่องสั้น 24 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ฝันถึงวัยเยาว์ ชีวิตมิใช่ฝัน ความฝันและความสุข หนังสือได้รับรางวัลชมเชย งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี 2548

ข้อมูลหนังสือ