บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย” นวนิยายวัยรุ่นของชมัยภร แสงกระจ่าง ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งจากการยอมรับระดับชาติ และจากการเป็น “ปากเสียง” แทนวัยรุ่น แม้จะเขียนขึ้นตั้งแต่ปี 2534 แต่ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจหัวใจของวัยรุ่น ทำให้บันทึกจากลูก(ผ้)ชาย ยังคงทันสมัยตลอดมาและเคยได้รับเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยหลายสถาบัน เช่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนจิตรลดา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยารัยศิลปากร และ Beijing Foreign Studies University ประเทศจีน นอกจากนั้นยังเคยสร้างเป็นภาพยนตร์ กำกับโดยรุจน์ รณภพ และคณะผู้จัดละครบริษัทโพลีพลัส ได้เลือก “บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย” มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์อีกครั้ง ออกอากาศทางช่อง 3 นี่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของ “บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย” เล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ