เหตุโชคร้ายนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเริ่มมีกระแสตื่นตัวชนิดรั้งไม่อยู่แบบไร้เดียงสาและฟูมฟาย
ของการฟื้นฟูขึ้นใหม่แห่งแผ่นดินมาดาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา
จิตใจของเหล่าลูกๆผู้หาญกล้าของเธอต่างลุกโชนด้วยความหวัง
และความปรารถนาที่จะไปสู่ชะตาใหม่ๆ

ข้อมูลหนังสือ