นวนิยายของ ‘ชมัยภร แสงกระจ่าง’ หลายเรื่องมักอิงอยู่กับเรื่องของความจริงในชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องความรักในครอบครัว ซึ่งมักได้รับการกล่าวขานจากผู้อ่านว่าเขียนได้อย่างเข้าใจมนุษย์ ‘ฤดูร้อน…มีดอกไม้บาน’ เป็นนวนิยายอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว โดยมีปัญหาหลักของเรื่องคือการต่อสู้กับโรคลมชัก อันเป็นโรคที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างมากจากคนในครอบครัว แม้ ‘น้ำตาล’ ซึ่งเป็นตัวละครเอกจะมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก หากแต่ผู้เขียนก็ยังชี้ให้เห็นว่าครอบครัว ไม่ว่าอย่างไรก็มีความสำคัญต่อการมีกำลังใจในการสู้ชีวิต และคำว่า ‘ครอบครัว’ ก็มิได้หมายเพียงแต่คนในครอบครัวเท่านั้น หากรวมถึงมิตรที่ดีอีกด้วย ‘ฤดูร้อน…มีดอกไม้บาน’ เคยตีพิมพ์เป็นตอนในนิตยสารสกุลไทย และได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างมาก ผู้เขียนได้สร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านถึงเรื่องภาวะของคนที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงได้เป็นอย่างดี สำนักพิมพ์คมบางหวังว่า ‘ฤดูร้อน…มีดอกไม้บาน’ จะเป็นนวนิยายอีกเล่มหนึ่งที่สร้างกำลังใจแก่ผู้อ่านในการสู้ชีวิต เพื่อให้ผ่านเรื่องร้ายๆ ไปได้ หากไม่มีเรื่องร้ายๆ เราก็จะไม่ได้เห็นเรื่องดีๆ … จริงไหม

ข้อมูลหนังสือ

  • ฤดูร้อนมีดอกไม้บาน
  • ผู้เขียน: ชมัยภร แสงกระจ่าง
  • สำนักพิมพ์: คมบาง
  • จำนวนหน้า: 420 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2546
  • ISBN: 9789749105375