หนังสือ Best Seller เล่มนี้จะพาคุณเจาะลึกเทคนิคการคิด การจำ และภูมิปัญญา หาคำตอบว่า 
ทำไมชนชาติอัจฉริยะอย่าง “คนยิว” จึงฉลาดและประสบความสำเร็จสูงสุด  พบสารพัดเทคนิค
จากบทสนทนาสุดสนุก ผ่านตัวละครฮาเนียนอย่าง “เจอโรม” และผองเพื่อน ซึ่งมีเทคนิคให้คุณ
นำไปใช้กับการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตทั่วไปได้ เช่น การใช้จินตนาการ การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ การหาแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบ การเขียนที่มีประสิทธิผล เคล็ดลับการเรียนใน
อิสราเอล การจดจำข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ  วิธีจำงาน รายชื่อ หน้าคน เป็นต้น

ข้อมูลหนังสือ

  • สู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมอง
  • แปลจากหนังสือ: Jerome Becomes A Genius
  • ผู้เขียน: Eran Katz
  • ผู้แปล: เจิดจรัส
  • สำนักพิมพ์: INSPIRE
  • จำนวนหน้า: 376 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 14 — กุมภาพันธ์ 2556
  • ISBN: 9789748818641