รวมบทสนทนาของเหล่าบรรดานักคิดนักเขียนร่วมสมัยที่เปลี่ยนไปตามวาระ ทว่าบทสนทนาทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องอยู่กับชีวิต ผลงาน ความหมาย และความตายของชายที่ชื่อว่า ‘รงค์ วงษ์สวรรค์