ในมังกรคู่สู้สิบทิศ ไม่เพียงเป็นการต่อสู้ช่วงชิงแผ่นดินของผู้ยิ่งใหญ่แต่ละเขตแคว้นยังเขียนถึงยอดฝีมือจากต่างแดนเช่น จากเกาหลีกับถูเจี๋ย (ชาวเติร์ก) ในเล่ม 3 นี้ศิษย์น้องอสุรีเกาหลีชอนกุนบีได้ปรากฎกายขึ้น โค่วจงกับฉีจื่อหลิง ลงมือลอบสังหารหัวหน้าสมาคมม้าเหล็กเยิ่นเสาหมิง ขั้นตอนการลงมือเต็มไปด้วยความหวาดเสียว โค่วจงได้ครอบครองยอดศัสตราซึ่งตกทอดมาแต่โบราณเขาตั้งชื่อว่าดาบจันทร์ในบ่อ ภายใต้เหตุบังเอิญ โค่วจงกับฉีจื่อหลิงพบกับหญิงสาวนาม วาวา ความงามของนางสามารถล่มเมืองงามได้อย่างลี้ลับ เบื้องหลังของนางจะมีที่มาอย่างไร ติดตามอ่านได้ภายในเล่ม

ข้อมูลหนังสือ