เรื่องราวเล่าถึงความสัมพันธ์ของบุคคลสามคน คือ "เถียนซือซือ"  "หยางฝาน" และ "ฉินเกอ" เต็มไปด้วยการค้นหาความหมายของความรัก และความหมายของวีรบุรุษที่แท้   คุณจะได้สัมผัสในทุกอารมณ์ความรู้สึกด้วยการวางโครงเรื่องที่รัดกุม มีความลึกซึ้งในการบรรยาย แฝงไปด้วยมุมมองของชีวิตที่มีต่อโลก

ข้อมูลหนังสือ