จาก “รัฐธรรมนูญจงถาวร” สู่ “รัฐธรรมนูญฉบับโคตรมหาถาวร”

ธันวาคม พ.ศ. 2482 ณ บริเวณสวนอัมพร ผู้คนขวักไขว่ในบรรยากาศรื่นเริง อากาศเย็นสบายท่ามกลางซุ้มงานแสดง ออกร้าน และกิจกรรมหลากตาของทั้งหน่วยงานราชการ ทั้งเอกชน

ที่เอ่ยถึงมิใช่งานกาชาด หรืองานชุมนุมมวลชนเนื่องในวโรกาสมหามงคลของผู้ยิ่งใหญ่คนใดดังที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน เพราะเมื่อมองไปที่ซุ้มประตูทางเข้างานด้านหนึ่ง สายตาก็ปะทะเข้าอย่างจังกับตัวอักษรขนาดใหญ่ รูปลักษณ์เข้มแข็ง หนักแน่น เฉียบขาด อ่านว่า “รัฐธรรมนูญจงถาวร” ถัดไปข้างหลังมีสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่จัดวางอยู่โดดเด่น ทระนง ยอดปลายแหลมของมันที่พุ่งขึ้นสูงสู่ฟ้าชวนให้คิดถึงการอภิวัฒน์ก้าวหน้าไป ซึ่งมีนัยขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับสัญลักษณ์ของสยามเก่าที่อยู่เบื้องหลัง อันได้แก่พระที่นั่งอนันตสมาคม และพระบรมรูปทรงม้า-อนุสาวรีย์กษัตริย์ผู้ทรงสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม

ที่เอ่ยถึง คืองานฉลองรัฐธรรมนูญ เป็นงานเฉลิมฉลองหลังคณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 ซึ่งจัดขึ้นเกือบทุกปี ยิ่งใหญ่ ทั่วประเทศ กระทั่งเลือนหายไปจากสังคมไทยเมื่อถึงกึ่งพุทธกาล เลือนหายไปพร้อมกับหมุดหมายอื่นๆ ในยุคคณะราษฎร

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 โคตรมหาถาวร งานฉลองรัฐธรรมนูญ ชุมนุมเพื่อการปกครอง บรรษัทวิปลาส (CD)
  • ผู้เขียน: วารสารฟ้าเดียวกัน
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • ISBN: 9789747446876