ตระกูลขุนนางชั้นสูงแซ่ลี่ นอกจากจะประกอบด้วยผู้นำสูงสุดแล้ว ยังมีรัชทายาทหลี่เจี้ยนเฉิง เจ้าฉินอ๋องหลี่ซื่อหมิน แล้วเจ้าฉีอ๋องหลี่หยวนจี๋ ในมังกรคู่เล่ม 10 โค่วจงกับฉีจื่อหลิงเผชิญหน้ากับเจ้าอ๋องหลี่หยวนจี๋แล้ว สี่หลวงจีนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่าธัมมะล้วนปรากฏกาย สกัดขัดขวางมิให้โค่วจงกับฉีจื่อหลิงเดินทางขึ้นเหนือ การศึกครั้งนี้เป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญของพวกเขาทั้งสอง ยังมีโค่วจงกับฉีจื่อหลิงมีหนทางลอบเข้าสู่นครฉางคาน เพื่อค้นหาขุนทรัพย์ท่านหยางได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ