ฉีจื่อหลิงได้รับเคล็ดลับวิชาเปลี่ยนอาทิตย์ ทั้งยังพบพานหลวงจีนอายุกว่าร้อยปี เรียนรู้เก้าคำศักดิ์สิทธ์ตลอดจนปางมืออรหันต์ จากนั้นอาศัยศักดิ์ฐานะของดาบฤทธาเยี่ยซาน ท้าสู้กับบุคคลในแปดยอดฝีมือฝ่ายอธรรม ฉายาบุรุษสวรรค์ชีอิ้ง อีกด้านหนึ่ง โค่วจงเป็นคู่มือคนต่อไปของดาบอันดับหนึ่งของแผ่นดิน ภายในแรงกดดันของดาบสวรรค์ซ่งเสวีย โค่งจงจะประสบสภาพอย่างไร นอกจากนั้น ผู้นำกองกำลังหวากังหลี่มี่ ล้วนยอมสวามิภักดิ์ต่อตระกูลขุนนางชั้นสูงแซ่หลี่สถานการณ์โดยรวมส่งผลกระทบต่อกองกำลังขุนพลน้อยโค่วจงอย่างยิ่ง เขายังมีโอกาสร่วมช่วงชิงแผ่นดินอีกครั้ง

ข้อมูลหนังสือ