มีคนกล่าวว่า ธัมมะสูงหนึ่งเชียะ อธรรมสูงกว่าหนึ่งวา นับว่าเป็นคำกล่าวที่ดียิ่ง นอกจากเจ้าสำนักทศเย็น ฉายาราชินีเย็นจูอี้เอี๋ยน ที่เป็นผู้นำฝ่ายอธรรมแล้ว มังกรคู่สู้สิบทิศ เล่ม 8 ยังได้เปิดตัวนางมารร้ายอีกผู้หนึ่ง จอมเทพอาถรรพ์สือจือเสวียน จอมเทพอาถรรพ์สือจือเสวียน เป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยซับซ้อน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการล่มสลายของราชวงศ์สุย ทั้งนี้ยังคิดรวมฝ่ายอธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่แล้วเขาแต่งงานอยู่กินกับปี้สิ้วซิน ถือกำเนิดบุตรีคนหนึ่งคือ สือชิงเสวียน ในภูมิศาสตร์จีนมีการบันทึก ว่าเส้นทางเสฉวนเป็นเส้นทางที่อันตรายที่สุดของแผ่นดิน เช่นเดียวกับการเดินทางเข้าสู่เขตแดนแคว้น เสฉวนของฉีจื่อหลิง ก็ตกอยู่ในห้วงอันตราย เขาจะประคับประคองตัวเอาชีวิตรอดอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ